Kotva

Tříměsíční studijní stáž bude probíhat v hotelovém rezortu Gloria a Kempinski na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya.(http://www.gloria.com.tr) S hotelem spolupracujeme již řadu let a máme s ním jen ty nejlepší zkušenosti.


Společnost hotelů Kempinski, kde probíhají stáže našich studentů, spojuje tradici s moderním luxusem, prvotřídními službami a možností aktivního odpočinku. Již sto let nabízí hotely Kempinski své služby i těm nejnáročnějším hostům z celého světa.

Společnost byla založena již v roce 1897 v německém Berlíně. V současné době provozuje 74 pětihvězdičkových hotelů ve 32 zemích světa, např. na Slovensku, v Maďarsku, Thajsku, Emirátech, Egyptě, Číně, Mongolsku, Turecku, Švýcarsku atd. Hotel Kempinski lze nalézt i v Praze.

Naše škola opět získala prostředky na zahraniční stáže na Tureckou rivieru do hotelu KEMPINSKI

Partneři
Aktuality
Informativní schůzka
19.6.2017

Zveme nově přijaté žáky a jejich rodiče na informativní schůzku, která se bude konat v budově školy 28. 6. 2017 od 16:00.

Rozpis praktických a ústních závěrečných zkoušek pro ČK3 a ZKR.
5.6.2017

Rozpis praktických a ústních závěrečných zkoušek pro ČK3 a ZKR v PDF

Doklasifikace
11.5.2017

V sekci Pro studenty naleznete termíny doklasifikačních zkoušek.

Erasmus Anglie
11.5.2017

Další z našich žáků vyrazili do světa v rámci programu Erasmus+. Tentokrát do anglického Brightonu. Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie.

Malé maturity ÚSTNÍ ČÁST
10.5.2017

Rozpisy na ústní část malých maturitních zkoušek naleznete na stránkách www.ptksos.cz

Erasmus - Hilton Dalaman
3.5.2017

Nové fotografie ze stáže našich žáků v tureckém Dalamanu naleznete v sekci Fotogalerie.

Maturita 2017
1.5.2017

V sekci Maturita 2017 naleznete rozpisy obhajob maturitních prací a ústních maturitních zkoušek pro zkušební období Jaro 2017.

Výuka a třídní schůzky 24. 4. 2017
14.4.2017

Výuka v pondělí 24. 4. 2017 končí všem žákům školy ve 14:00. Od 17:00 Vás zveme na třídní schůzky v budově školy.

Erasmus - Hilton Dalaman
11.4.2017

V sekci Fotogalerie se můžete podívat na fotografie z hotelu Hilton v Dalamanu, kam se na konci dubna chystají další žáci naší školy.

Erasmus 2017
11.4.2017

Žáci naší školy jsou právě na stáži v Sirene Hotel Belek v Turecku. První fotografie naleznete ve fotogalerii.

Prezentace firem - Zátiší Group a Bauer Hotel Group
30.3.2017

Ve dnech 23. a 22. března studenti oboru hotelnictví a všichni maturanti dostali příležitost se seznámit se společnostmi Zátiší Catering Group a.s. a Bauer Hotel Group. Základním motivem k zorganizování této akce jsou povinné souvislé praxe na konci školního roku, které si studenti musí zajistit. Dalším důvodem je otevření pracovních příležitostí a zjednodušení vstupu na pracovní trh letošním absolventům.
Zátiší Group přestavili svou filozofii a jednotlivé provozy: Mlýnec, Bellevue, Zátiší, Fresh and Tasty jídelny a catering. Vysvětlili zaměstnaneckou politiku a nabídli konkrétní pozice.
http://www.zatisigroup.cz/ 
Bauer Hotel Group zastřešuje střediska: Hotel U Zlatého Stromu, Hotel U Prince, Iron Gate Hotel & Suites, Terasa U Prince, Black Angel’s Bar. Pracovní pozice přímo v historickém centru Prahy jsou určené všem, kteří jsou hrdí na českou kulturu a památky a chtějí se zúčastňovat bohatého turistického ruchu. Nejžádanější je obsluhující personál. 
https://www.bauergroup.cz/

Ústní MZK DN3
28.3.2017

Ústní část maturitních zkoušek pro třídu DN3 proběhne 29. 5. 2017.

Veletrh fiktivních firem, 23.3.2017
28.2.2017
23.3.
(Čt)
   
11:50 - 16:00
Veletrh fiktivních firem
Seminář akrobacie se uskuteční 1.3.2017
28.2.2017
1.3.
(St)
   
8:00 - 11:45
Seminář akrobacie
Nové stránky školy
17.2.2017

Dne 16. 2. 2017 byly spuštěny nové stránky školy, na kterých nyní intenzivně probíhá aktualizace. Za případné komplikace se Vám omlouváme. Informace o studiu je možné najít také na stránkách naší druhé školy (www.ptksos.cz) popř. Vám je rádi poskytneme osobně.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Chci maturitu


Druhé kolo přijímacího řízení

termín podání přihlášky  do 22. 5. 2017

termín ukončení 2. kola   2. 6. 2017

Počet volných míst:      

obor Gastronomie    14

obor Podnikání         10

 

Přijatí uchazeči

G-2017-M-04

G-2017-M-02

G-2017-M-01

G-2017-M-03

 

NAST-2017-De-01

NAST-2017-De-02

 

 

Informace k přijímacím zkouškám

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. podmínky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Zveme všechny uchazeče o čtyřleté denní maturitní studium, kteří podáním přihlášky do 1. března 2017 splnili první z podmínek přijetí ke studiu, k přijímacím zkouškám do 1. ročníku na Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o., Laudova 1024/10, Praha 6 – Řepy. 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro jednotlivé studijní obory:

 

Střední odborná škola 

Gastronomie              denní                          65-41-L/01         (34)

Podnikání                  denní                          64-41-L/51         (20)

                                    dálkové                                                 (20)

 

Při prezenci před začátkem přijímací zkoušky bude uchazeči přiděleno identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů v pořadí podle úspěšnosti bude zveřejněn do tří pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky.
 

Požadavky k přijímací zkoušce:
 

Pro maturitní obory vzdělávání se v rámci 1. kola přijímacího řízení

povinně koná jednotná zkouška zadávané CERMATEM z Českého jazyka a literatury a Matematiky (zadává a vyhodnocuje CZVV).

 

Termíny povinné zkoušky:

 

 1.     Termín                      12. dubna 2017               2. Termín                    19. dubna 2017
 2.       Náhradní termín      11. května 2017               2. Náhradní termín:     12. května 2017

                 


Kritéria přijetí:  (chlapci i dívky)

Gastronomie                         65-41-L/01

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou

 

 1.     kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky               60 bodů

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                        20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 1.     kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě 

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                        20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 

Podnikání                              64-41-L/51

Denní 2 roky výuky

Dálkové – 3 roky výuky

pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Kritéria přijetí: (chlapci i dívky)

-       Absolvování SOU

 

 1.     kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky               60 bodů

-       prospěchu na SOU                           20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              30 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí posledního ročníku SOU)

 

 1.     kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě 

-       prospěchu na SOU                           20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů k přijímacím zkouškám dostavit, oznamte tuto skutečnost škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Žákům, kteří mají pedagogicko-psychologickou poradnou doporučeno prodloužení doby pro vykonání přijímací zkoušky pro test z matematiky bude doba pro vykonání zkoušky prodloužena o 15 minut.

Žádost zákonného zástupce o prodloužení zkoušky musí být škole doručena nejpozději do úterý 19. dubna 2016.

Přihláška ke studiu - denní forma (Velikost: 87.55 kB)

Přihláška ke studiu - nástavba (Velikost: 84.48 kB)                                                                           

 

Nástavbové studium - střední škola

 • denní i dálkové studium 
 • Přihlášky ke studiu přijímáme až do srpna, ke studiu přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Podmínka přijetí: výuční list

 

Pro absolventy SOU nabízíme možnost nástavbového studia, který je zakončen maturitní zkouškou.

 

Cílem vzdělávání v nástavbovém studiu je výchova prvotřídních manažerů ve všech činnostech souvisejících s cestovním ruchem.

 

64-41-L/51 Podnikání v oboru

 

Obor je určen pro absolventy SOU s jakýmkoli zaměřením. Tento studijní obor je možné studovat i dálkovou formou (výuka 2 x měsíčně v sobotu). Dálkové studium je 3leté.

 

Profilové předměty:  ekonomika, účetnictví,  finanční řízení a daně, marketing a management, aplikovaný management, psychologie, praktické podnikatelské činnosti. V tomto oboru se vyučuje jen 1 cizí jazyk. Lze si vybrat AJ, NJ.

 

Výše školného za školní rok:  Kč 16 500,--

 

4letý studijní obor GASTRONOMIE (65-41-L/01) zakončený maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program: Hotelové a gastronomické služby nebo Hotelové služby a cestovní ruch.

 

V rámci 4letého studia si žáci osvojí znalosti a dovednosti z oblasti gastronomie, hotelového provozu i cestovního ruchu.

 

Profilové předměty: technologie, stolničení, potraviny a výživa, hotelový provoz, aplikovaná psychologie, ekonomické předměty. U zaměření na cestovní ruch se vyučují 3 cizí jazyky.

 

Školné 20 000,-- Kč/rok

 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost,
 • bezproblémové chování,
 • doporučený prospěch na ZŠ do 2,00
 • vysvědčení z 8. a 9. třídy