Kotva

Tříměsíční studijní stáž bude probíhat v hotelovém rezortu Gloria a Kempinski na Turecké riviéře nedaleko známého letoviska Antalya.(http://www.gloria.com.tr) S hotelem spolupracujeme již řadu let a máme s ním jen ty nejlepší zkušenosti.


Společnost hotelů Kempinski, kde probíhají stáže našich studentů, spojuje tradici s moderním luxusem, prvotřídními službami a možností aktivního odpočinku. Již sto let nabízí hotely Kempinski své služby i těm nejnáročnějším hostům z celého světa.

Společnost byla založena již v roce 1897 v německém Berlíně. V současné době provozuje 74 pětihvězdičkových hotelů ve 32 zemích světa, např. na Slovensku, v Maďarsku, Thajsku, Emirátech, Egyptě, Číně, Mongolsku, Turecku, Švýcarsku atd. Hotel Kempinski lze nalézt i v Praze.

Naše škola opět získala prostředky na zahraniční stáže na Tureckou rivieru do hotelu KEMPINSKI

Partneři
Aktuality
Tradiční předvánoční sbírka České televize
18.12.2017

Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o. přispěla částkou 2981,- Kč. Tato finanční podpora bude věnována těmto organizacím:

 

ROSA centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Program Erasmus+
3.11.2017

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ se uskuteční 10.11.2017. Přihlášky a více informací u Mgr. Leoše Šimka.

Školní den jazyků
1.11.2017
Vítězi kvízu se stali:

student Jakub Roubíček z ČK2 (10 bodů z 13)
studentka Linda Petránková z 1A (10 bodů z 13)
studentka Magdalena Dolejšová z 6T (10 bodů z 13)

BLAHOPŘEJEME!

Správné výsledky:

1c-24 úředních jazyků v EU
2a- kupovať mačku vo vreci
3b- Praga
4b-francouzština
5b-3 evropské země, kde je ANJ oficiálním jazykem (Velká Británie, 
Irsko, Malta)
6c-španělština není oficiálním jazykem v Brazílii (je to portugalština)
7c- sanskrt je jazyk
8c-¨písmeno a s kroužkem stojí na konci švédské abecedy
9c- ve Švýcarsku se hovoří německy, italsky, francouzsky, rétorománsky
10a- azbuka vychází z hlaholice
11c- rumunština patří mezi románské jazyky
12b- němčina je úředním jazykem v 5 evropských zemích
13a-nejvíce lidí na světě hovoří mandarínskou čínštinou jako svou 
mateřštinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celé akce-jak z řad 
vyučujících, tak studentů!
Jmenovitě prof. Bulkovi, prof. Pavlovi Hartvichovi, prof. Iltisové, prof. Jaroškové, prof. 
Khauerové, prof. Mištinové, prof. Šimkovi, prof. Štarkové, studentům 
Sofii Talalayevske ze 4T, Veronice Anelli ze 2 AHK, Filipu Ferencovi z 
1AHK, Oxaně Poradě ze 3AHK, Olehu Kavynovi, Mikuláši Kopřivovi, Viktorii 
Moravcové, Renatě Obshytosh, Adamu Pilousovi, Alexandře Potančokové, Elisabeth Riedlové, 
Vladislavu Samoilenkovi, Tereze Svobodové, Davidu Svobodovi, Kryštofu 
Štěpánkovi, Filipu Tomkovi, Anežce Wangové ze 4AHK a dalším...

Založení Československa roku 1918
24.10.2017

Na naší škole se uskuteční 25.10.2017 projektový den k výročí založení Československa v čele s T. G. Masarykem. Studenti, kromě jiného, se vypraví na výstavu „Fenomén Masaryk" do Národního muzea. Po výstavě žáci mohou odejít domů.

Fota ze stáže v rámci programu Erasmus+ Turecko
19.10.2017

Krásné momentky ze stáže studentů v Turecku můžete shlédnout ve Fotogalerii.

 

Ředitelské volno
22.9.2017

V pátek 29. 09. 2017 vyhlašuje ředitelka školy pro tento den ředitelské volno.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO
17.8.2017

Upozorňujeme na nezaplacené školné!

S odvoláním na smlouvu o studiu se jedná o prodlení a porušení smluvního vztahu.

Bezodkladně proto uhraďte!

 
 
Mapa webu
A
A
A

Chci maturitu


Informace k přijímacím zkouškám

 

Přihláška ke studiu - denní studium (Velikost: 223.87 kB)

Přihláška ke studiu - nástavba  (Velikost: 183.22 kB)  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. podmínky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Zveme všechny uchazeče o čtyřleté denní maturitní studium, kteří podáním přihlášky do 1. března 2017 splnili první z podmínek přijetí ke studiu, k přijímacím zkouškám do 1. ročníku na Střední škola hotelnictví a gastronomie International, s.r.o., Laudova 1024/10, Praha 6 – Řepy. 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro jednotlivé studijní obory:

 

Střední odborná škola 

Gastronomie              denní                          65-41-L/01         (34)

Podnikání                  denní                          64-41-L/51         (20)

                                    dálkové                                                 (20)

 

Při prezenci před začátkem přijímací zkoušky bude uchazeči přiděleno identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů v pořadí podle úspěšnosti bude zveřejněn do tří pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky.
 

Požadavky k přijímací zkoušce:
 

Pro maturitní obory vzdělávání se v rámci 1. kola přijímacího řízení

povinně koná jednotná zkouška zadávané CERMATEM z Českého jazyka a literatury a Matematiky (zadává a vyhodnocuje CZVV).

 

Termíny povinné zkoušky:

 

 1.     Termín                      12. dubna 2017               2. Termín                    19. dubna 2017
 2.       Náhradní termín      11. května 2017               2. Náhradní termín:     12. května 2017

                 


Kritéria přijetí:  (chlapci i dívky)

Gastronomie                         65-41-L/01

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou

 

 1.     kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky               60 bodů

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                        20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 1.     kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě 

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                        20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 

Podnikání                              64-41-L/51

Denní 2 roky výuky

Dálkové – 3 roky výuky

pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Kritéria přijetí: (chlapci i dívky)

-       Absolvování SOU

 

 1.     kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky               60 bodů

-       prospěchu na SOU                           20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              30 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí posledního ročníku SOU)

 

 1.     kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě 

-       prospěchu na SOU                           20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                      30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů k přijímacím zkouškám dostavit, oznamte tuto skutečnost škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Žákům, kteří mají pedagogicko-psychologickou poradnou doporučeno prodloužení doby pro vykonání přijímací zkoušky pro test z matematiky bude doba pro vykonání zkoušky prodloužena o 15 minut.

Žádost zákonného zástupce o prodloužení zkoušky musí být škole doručena nejpozději do úterý 19. dubna 2016.

 

Nástavbové studium - střední škola

 • denní i dálkové studium 
 • Přihlášky ke studiu přijímáme až do srpna, ke studiu přijímáme bez přijímacích zkoušek.

Podmínka přijetí: výuční list

 

Pro absolventy SOU nabízíme možnost nástavbového studia, který je zakončen maturitní zkouškou.

 

Cílem vzdělávání v nástavbovém studiu je výchova prvotřídních manažerů ve všech činnostech souvisejících s cestovním ruchem.

 

64-41-L/51 Podnikání v oboru

 

Obor je určen pro absolventy SOU s jakýmkoli zaměřením. Tento studijní obor je možné studovat i dálkovou formou (výuka 2 x měsíčně v sobotu). Dálkové studium je 3leté.

 

Profilové předměty:  ekonomika, účetnictví,  finanční řízení a daně, marketing a management, aplikovaný management, psychologie, praktické podnikatelské činnosti. V tomto oboru se vyučuje jen 1 cizí jazyk. Lze si vybrat AJ, NJ.

 

Výše školného za školní rok:  Kč 16 500,--

 

4letý studijní obor GASTRONOMIE (65-41-L/01) zakončený maturitní zkouškou.

Školní vzdělávací program: Hotelové a gastronomické služby nebo Hotelové služby a cestovní ruch.

 

V rámci 4letého studia si žáci osvojí znalosti a dovednosti z oblasti gastronomie, hotelového provozu i cestovního ruchu.

 

Profilové předměty: technologie, stolničení, potraviny a výživa, hotelový provoz, aplikovaná psychologie, ekonomické předměty. U zaměření na cestovní ruch se vyučují 3 cizí jazyky.

 

Školné 20 000,-- Kč/rok

 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost,
 • bezproblémové chování,
 • doporučený prospěch na ZŠ do 2,00
 • vysvědčení z 8. a 9. třídy